Äiti miksäpuhut
aina kaupassa ruotsia?
 Ihan tosi, puhunko
  ...va' annat? Leipää?
Taas säpuhuit.
         Tänka på den då!

Noni, de va' alt,
letsgou beibi!